Hallitus

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kilta ry

Hallitus 21.2.2019

Puheenjohtaja Leo Ukkonen
Varapuheenjohtaja Pekka Aalto
Jäsenet Varajäsenet
Seppo Koivumäki
Helena Marjamäki
Jyrki Halme
Matti Östring
Marja Salovaara
Jari Vaara
Leena Raikamo
Jussi Aaltonen
Esa Tala
Pentti Väänänen
Henrik Marjamäki
Allan Ahonen
Sihteeri Helena Marjamäki
Rahastonhoitaja Allan Ahonen