Hallitus

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kilta ry

Hallitus 23.3.2022

Puheenjohtaja Leo Ukkonen
Varapuheenjohtaja Pekka Aalto
Jäsenet Varajäsenet
Seppo Koivumäki
Pirjo Ahlgren
Janne Rautakorpi
Mikko Viitala
Marja Salovaara
Martti Niemi
Leena Raikamo
Helena Marjamäki
Esa Tala
Pentti Väänänen
Minna Sysmälä
Allan Ahonen
Sihteeri Pirjo Ahlgren
Rahastonhoitaja Pekka Aalto