Hallitus

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kilta ry

Hallitus 23.3.2021

Puheenjohtaja Leo Ukkonen
Varapuheenjohtaja Pekka Aalto
Jäsenet Varajäsenet
Seppo Koivumäki
Pirjo Ahlgren
Jyrki Halme
Matti Östring
Marja Salovaara
Seppo Lahti
Leena Raikamo
Helena Marjamäki
Esa Tala
Pentti Väänänen
Minna Sysmälä
Allan Ahonen
Sihteeri Pirjo Ahlgren
Rahastonhoitaja Pekka Aalto