Aitovuori tutuksi 19.4.2023

Monen kiltalaisen pitkäaikainen toive toteutui, kun pääsimme 19.4. iltapäivällä tutustumaan Aitovuoressa sijaitsevaan PVLOGL:n Järjestelmäkeskukseen, jossa saimme asiantuntevan katsauksen Puolustusvoimien, Logistiikkalaitoksen ja sen esikunnan sekä Järjestelmäkeskuksen ajankohtaisista asioista.

21 osallistujan vierailua isännöi 1.3. esikuntapäällikkönä aloittanut eversti Jari Riihimäki. Tulokahvien jälkeen Jari Riihimäki kertoi auditoriossa Puolustusvoimien viime vuosien tärkeimmistä materiaalihankkeista sekä organisaatioiden ja toimintojen muutoksista. Esitys jatkui Logistiikkalaitoksen ja sen esikunnan uudistusten käsittelyllä. Esimerkiksi esikunnan organisaatio muutettiin vuoden alussa samansuuntaiseksi Pääesikunnan ja puolustushaarojen esikuntien sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Jari Riihimäki selvitti myös Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan ja henkilöstörakenteeseen.

Vierailun auditorio-osuus päättyi Järjestelmäkeskuksen johtajan eversti Jari Virolaisen esitykseen keskuksen ajankohtaisista asioista, muun muassa Ukrainan tukipakettien toimituksista ja isoista järjestelmähankkeista. Keskuksen työmäärää ovat viime ja tänä vuonna lisänneet Puolustusvoimien saaman lisärahoituksen mahdollistamat materiaalihankinnat, joita varten keskus sai palkkausoikeuden suurelle joukolle määräaikaista henkilöstöä.

Vierailun päätteeksi tutustuttiin vielä työtiloihin Järjestelmäkeskuksen huoltopäällikön majuri Timo Hesson johdolla. Peruskorjatuissa tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota puhtaaseen sisäilmaan, mikä oli kierroksen aikana hyvin havaittavissa. Pääosalla työntekijöistä ei ole nimettyä työpistettä, vaan työpiste valitaan avokonttorien kulloinkin vapaana olevista työpisteistä. Erityistä keskittymistä vaativia työtehtäviä varten on lisäksi hiljaisia työpisteitä. Uusitut pukuhuone- ja suihkutilat sekä kuntosali täydentävät toimivan kokonaisuuden.


Vierailun jälkeisistä kommenteista päätellen kovasti odotettu vierailu vaikutti ylittäneen siihen kohdistuneet odotukset. Ryhmäkuvaan asettui tyytyväinen vierailijajoukko.

Teksti Leo Ukkonen, kuva Timo Hesso